Contactpersoon

Frans Stokman

Overige gegevens

Overige gegevens:

Prof.dr. Frans N. Stokman - Initiator en Voorzitter van het Bestuur van Grunneger Power, een energie coöperatie voor de stad Groningen en omgeving, opgericht eind maart 2011. Zie www.grunnegerpower.nl. Vanaf medio april 2012 levert Grunneger Power ook energie met de statutaire verplichting alle exploitatieoverschotten daaruit te herinvesteren in lokale duurzame projecten.   

Medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Samen Energie Neutraal die zich ten doel stelt dorpen en buurten in de drie Noordelijke provincies te begeleiden om in 10 jaar geheel energie neutraal te worden. De Drentse dorpen Ruinerwold en Koekangerveld zijn de eerste twee dorpen die het proces zijn ingegaan. Met diverse andere dorpen en buurten wordt momenteel overleg gevoerd.

Sinds 1977 hoogleraar Sociologie aan de Rijksuniversiteit, gespecialiseerd in analyse en strategische interventie in complexe collectieve besluitvorming, informele sociale netwerken en sociale interventies om burgerparticipatie te bevorderen.

Sinds 1994 wetenschappelijk directeur van decide (dutch) en vanuit die functie verantwoordelijk voor een groot aantal strategische interventies bij de overheid en in het bedrijfsleven.