Contactpersoon

Cor Zijderveld

Overige gegevens

Overige gegevens:

Cor Zijderveld  is o.a. (part time) Vz. van Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE). SBE is een professionele belangenbehartiger (met full time directeur + staf) voor de ca. 110 aangesloten lid bedrijven (hoofdzakelijk grotere bedrijven met een vestiging in de Eemsdelta of anderszins actief in de Eemsdelta). SBE heeft 4 bloedgroepen:

  • Industrie
  • Energie
  • Havens en Logistiek
  • Dienstverlening 

Doelstellingen van SBE zijn:

  1. Belangenbehartiging van de aangesloten leden
  2. Kennisuitwisseling van de leden
  3. Promotie en economische versterking van de Eemsdelta 

SBE speelt een actieve rol in de structuurversterking van de bedrijven in de Eemsdelta (advies commissie Rein Willems van maart j.l.) en in de gasbevingsproblematiek m.b.t. de consequenties voor de bedrijven in de regio. Tevens is SBE actief in dossiers als vergroening en verduurzaming van het bedrijfsleven (Eemsdelta Green), Economie & Ecologie in Balans, Geluidsproblematiek etc. etc