Contactpersoon

Tom Postmes

Overige gegevens

Overige gegevens:

Tom Postmes is hoogleraar sociale psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.  Hij bestudeert gedrag en gedragsverandering in verschillende soorten groepen, waaronder "gewone" teams, maar ook virtuele groepen en gemeenschappen, organisaties en massagedrag. Hij probeert onder meer te begrijpen hoe sociale normen, zelfbeeld en identiteit ons sociale (en soms a-sociale) gedrag beïnvloeden.

Over zijn inzichten publiceert hij in wetenschappelijke tijdschriften en boeken. Maar hij schreef ook enkele Nederlandstalige publicaties voor meer algemeen publiek, onder meer in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Recent probeerde Postmes samen met zijn collega’s in kaart te brengen hoe de Groninger bevolking reageert op de bevingen en de commotie eromheen. In dit onderzoek staan de gevoelens en het handelingsperspectief van de bewoners van de aardbevingsregio centraal.