Contactpersoon

Annette van Velde

Overige gegevens

Overige gegevens:
Annette van Velde is melkveehouder te Kantens
  • Lid Provinciaal bestuur LTO Noord Groningen
  • Vice voorzitter Algemeen Bestuur LTO Noord
  • Voorzitter LTO vakgroep multifunctionele landbouw
Deelnemer aan de dialoogtafel voor de land- en tuinbouw organisatie.