Contactpersoon

Ivo Lochtenberg

Overige gegevens

Overige gegevens:

Ivo Lochtenberg (1965), MBA, MSM - Na 10 jaar in diverse organisaties (profit en non-profit) ingrijpende veranderingen te hebben begeleid als HRM professional, nam Lochtenberg in 2000 het initiatief tot oprichting van Nieuw Akademia, een coöperatie van wetenschappers, kunstenaars en consultants. Deze werken samen vanuit de overtuiging dat complexe vraagstukken het best bediend worden met een multidisciplinaire aanpak. Grof geschetst weet de wetenschapper feiten en fictie te duiden, ziet de kunstenaar mogelijkheden waar ze nog niet gezien werden en kan de consultant de mensen in beweging brengen.

De nadruk van het aanbod van Nieuw Akademia ligt op het optimaliseren van organisatie- en/of ontwikkelingsprocessen die binnen een onzekere context plaatsvinden. Daarbij niet verzandend in het implementeren van de blauwdrukken van de externe experts, maar gericht op het ontwikkelen en vertalen van een eigen visie naar actie.

In 2008 werd in Kantens de boerderij Walsemaweer [1869] aangekocht. Ook Walsemaweer wordt getroffen door bevingen en loopt schade op.  Nieuwe schade is ook aan de orde. Taxatie van het pand toont een extreme waardedaling aan. Om te ontdekken hoe de nieuwe realiteit zich zou gaan ontwikkelen tot een nieuwe toekomst werd de dialoog gezocht met een divers gezelschap “kantelaars” uit de eigen regio en de NAM. Uiteindelijk resulteerde dit in november 2013 in een tweedaags visie-lab Hoogeland. Ondermeer twee medewerkers van de NAM en een bestuurslid van de GBB namen deel aan het lab. Met het oog op die aantrekkelijke toekomst voor het gebied, hoe die dan ook vorm moet gaan krijgen, richtte een groep initiatiefnemers de stichting Groningen Noord op. De stichting streeft naar een aantrekkelijke sociale woon-, werk- en leefomgeving, met een eigen identiteit, natuur en cultuur. Groningen Noord ontwikkelt samen met inwoners plannen die vertrouwen in de toekomst geven. We beschikken zelf als inwoners over de creatieve en intelligente energie die noodzakelijk is, om de volgende stap te zetten. Wie kent de omgeving waarbinnen geleefd en gewerkt wordt beter dan de inwoners zelf?

Sinds de oprichting van de Stichting is Ivo Lochtenberg kwartiermaker. Met een klein team bouwt hij aan een slagvaardige organisatie en begeleidt hij diverse projecten, waaronder de dorpspleinontmoetingen, die begin juni van start zullen gaan.