Contactpersoon

Gerrit Euverink

Overige gegevens

Overige gegevens:

Gerrit Jan Willem Euverink (1966) is in 1995 in de microbiologie/biochemie gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Van 1994 tot halverwege 1998 werkte hij als onderzoeker aan het Nedelands Instituut voor Koolhydraattechnologie (NIKO-TNO). Daarna keerde hij terug naar de Rijksuniversiteit Groningen waar hij contractresearch uitvoerde om met behulp van robottechnologie zeer snel, nieuwe biokatalysatoren te vinden.

Hij was betrokken bij samenwerkingen met verschillende Nederlandse en buitenlandse chemische bedrijven en bij verschillende, door de EU gefinancierde, onderzoeksprojecten. Begeleiding en motivatie van studenten, promovendi en onderzoekers was een belangrijk deel van zijn werk.

In 2004 werd hij plaatsvervangend wetenschappelijk directeur van Wetsus, Centre of excellence for sustainable Water Technology in Leeuwarden. Hij is als programmadirecteur betrokken bij de opzet, uitvoering en coordinatie van het onderzoeksprogramma watertechnologie. Dit multidisciplinaire onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband van nationale en internationale kennisinstellingen en bedrijven. In 2007 is Wetsus door het Ministerie van Economische Zaken erkent als Technologisch Top Instituut Watertechnologie.

Per 1 november 2011 kwam hij in dienst van de Ru Groningen.