Contactpersoon

Henk Moll

Overige gegevens

Overige gegevens:

Prof. dr. Henri C. Moll (1952) heeft natuurkunde gestudeerd in Groningen. Na zijn studie heeft hij zich ontwikkeld tot een onderzoeker op het gebied van energie en milieukunde. In zijn proefschrift (1993) heeft hij met behulp van dynamische systeemanalyse modellen ontwikkeld om de relatie tussen veranderd materiaalgebruik en milieubeslag te onderzoeken (met als casestudies de auto en huishoudelijke koeling).

Sinds 1992 is hij als staflid verbonden aan het Centrum voor Energie en Milieukunde IVEM van de Universiteit van Groningen. Sinds 1997 is hij werkgroepleider van de Energie en Materialen onderzoekswerkgroep van het IVEM. Sinds 2004 is hij werkzaam als adjunct hoogleraar met als leeropdracht het gebruik van natuurlijke hulpbronnen in relatie tot duurzame productie en consumptie.

In de periode 2009 tot 2014 was hij (waarnemend) voorzitter van het Centrum voor Energie en Milieukunde IVEM en was hij verantwoordelijk voor de Master opleiding Energy and Environmental Sciences. Hij heeft verscheidene (interdisciplinaire) onderzoeksprojecten gecoördineerd onder andere in het kader van NWO-programma’s en het Nationale onderzoeksprogramma (NOP) naar Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering. Hij heeft aan verscheidene internationale netwerken deelgenomen betreffende levenscyclus analyse (LCANET en CHAINET), materiaalstroom accounting (ConAccount), en systeemmodellering en duurzame ontwikkeling (INRIC, International Network of Resource Information Centers).

Recenter is hij betrokken geweest bij verscheidene onderzoeken (o.a. gefinancierd door EU en NOVEM) aangaande mogelijkheden om het energiegebruik, de mobiliteit en het consumptief gedrag van huishoudens te verduurzamen. In 2006 kwam onder zijn leiding scenariostudies tot stand aangaande de implementatie van hernieuwbare energiebronnen in Noord Nederland voor de periode 2005 – 2035. Zijn methodologische belangstelling ligt vooral bij het ontwikkelen en toepassen van ketenanalytische methoden, het ontwikkelen van scenario’s rond energie- en materiaalvraagstukken, en het toepassen van systeemdynamische modellering.

Naast het werk aan de Rijksuniversiteit Groningen is hij altijd politiek maatschappelijk actief geweest. In de periode 1982 – 1996 was hij lid van de gemeenteraad van Groningen. In de periode 1996 – 2007 was hij lid van de Provinciale Staten van Groningen.

Op dit moment is hij onder meer voorzitter van de Adviescommissie Verkeer en vervoer van de gemeente Groningen en de commissie rechtsbescherming van de Provincie Groningen.

Hij publiceert geregeld opiniestukken over de maatschappelijke aspecten van energie- en duurzaamheidsvraagstukken.