Contactpersoon

Frans Jaspers

Overige gegevens

Overige gegevens:

Na het behalen van het diploma Gymnasium-? , Geneeskunde (arts-diploma,1978, Rijksuniversiteit Utrecht) en ziekenhuiswetenschappen (extra hoofdvak doctoraal, 1976, interuniversitaire studie van RUU (Geneeskunde) en TH-Eindhoven (Bouwkunde), gestudeerd. Intussen ook het Amerikaans arts-examen behaald (ECFMG, juli 1977).

Na beëindiging per 31 december 2012 van de functie als bestuurder van het UMCG te Groningen, vanaf 1 januari 2013 op verzoek van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van het UMCG in deeltijd de functie van politiek-bestuurlijke adviseur/lobbyist ten behoeve van de strategische projecten ‘Healthy Ageing – 2020’ en Partikel-therapie Faciliteit Groningen (PTFG). In het verlengde daarvan ook lobbyist voor de regionale en (inter-) nationale ‘Healthy Ageing’-agenda.

Hoofdfunctie bij UMCG 1992-2012 - Lid Raad van Bestuur Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). 

Nevenfuncties, o.a.

  • Raad van Commissarissen Groningen Airport Eelde  
  • Voorzitter Sociaal Economische Raad Noord-Nederland
  • Lid Raad van Toezicht Universitätsklinikum / Technologischen Universität Dresden