10u00 - Opening

Prof. Dr. Sibrand Poppema, voorzitter College van Bestuur RUG 

10u05 - Introductie Wetenschap en Samenleving

Prof. dr. Wout Buitelaar, UvA, hoogleraar bedrijfsorganisatie en arbeidsverhoudingen, wetenschappelijk medewerker Instituut voor Sociale en Bedrijfspsychologie van de RUG van 1970-1978 en staflid Temagroep Noord Nederland  

10u25 - Column Bea Blokhuis

Dr. Bea Blokhuis, bewoonster, docent Grieks en Latijn, RUG/WLG

10u30 - Panel 1 Van gas naar energie

Technologische perspectieven van energievoorziening in Groningen: Innovatie en duurzame energievoorziening met flankerende economische impulsen.

Een integrale aanpak van de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen met vermindering van de gasexploitatie; gebruik van de gasinfrastructuur voor opslag van alternatieve energiebronnen.

 • Dhr. Siegbert van der Velde, Directeur Natuur- en Milieu Federatie Groningen over transitie naar duurzame energie 
 • Dhr Cor Zijderveld, voorzitter algemeen bestuur Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta
 • Mevrouw Annette van der Velde,  LTO Noord
 • Prof. Dr. Gert Jan Euverink, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen RUG, over het rapport van de Denktank van de Groninger Bodem Beweging 
 • Prof. Dr. Henk Moll, hoogleraar Natuurlijke Hulpbronnen, Centrum Energie en Milieukunde RUG, over gebruik Groninger gas voor opvang pieken 
 • Dr. Christiaan Zuidema, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen RUG, over transitie energie in lokale context 
  Discussieleider: Dr. Ruud Vreeman, burgemeester van Groningen; alumnus RUG, student temagroep Noord Nederland 1971-1974 

11u20 - Column Marijke van Beek

Marijke van Beek, burgemeester gemeente Eemsmond

11u25 - Panel 2 Van krimp naar groei

11.25 - 12.15: Het tweede paneldebat betreft duurzame economische ontwikkeling van de provincie Groningen: een integrale visie, gericht op de specifieke context van de provincie, gebruik makend van haar diverse sterke kanten, waarmee impulsen kunnen worden gegeven aan de verschillende bedrijfssectoren en aan de verschillende lagen van de bevolking. 

 • Dhr. Ad de Vos, FNV Bondgenoten, Metaal in Regio Noord 
 • Dhr. Sander Wubbolts, Bouwend Nederland Regio Noord
 • Marc van Rijsselberghe, Zilt Proefbedrijf Texel
 • Dhr. Jelle Pama, docent constructief ontwerpen Hanzehogeschool
 • Ir. Jako Jellema, Energy Academy Europe, Beta Wetenschapswinkel
 • Prof. Dr. Jouke van Dijk, Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen RUG 

 

Discussieleider: Prof. Dr. Wiemer Salverda, Hoogleraar Arbeidsmarkt en ongelijkheid, UvA, alumnus Economie RUG 

Lunch

en netwerken

13u25 - Column Pieter Sijpersma

Pieter Sijpersma, hoofdredacteur Dagblad van het Noorden

13u30 - Panel 3 Groningse vitaliteit

Het derde paneldebat betreft duurzame sociale ontwikkeling, vanuit  het perspectief van democratisch handelen.

Hoe wordt recht gedaan aan de belangen van de bevolking in relatie tot de schade door aardbevingen en tot een toekomstperspectief? 

Hoe kan communicatie en samenwerking tussen betrokken partijen en de bevolking worden versterkt om gezamenlijk vorm te geven aan duurzame ontwikkeling?

 • Drs. Johan van Omme, secretaris Bestuur Vereniging Groninger Dorpen
 • Ing. Jur Bekooy, bouwkundige, Stichting Oude Groninger Kerken
 • Jan Hommes, predikant Protestantse Kerk Nederland
 • Ivo Lochtenberg, MBA MSM, Stichting Groningen Noord
 • Prof. Dr. Lambert de Bont, Hoogleraar UMCG, namens Groninger Bodem Beweging
 • Prof. Dr. Tom Postmes, Hoogleraar Sociale Psychologie RUG

Discussieleider: Prof. dr. Wout Buitelaar, UvA, hoogleraar bedrijfsorganisatie en arbeidsverhoudingen 

14u25 - Column Aard Groen

Hoogleraar Ondernemerschap en Valorisatie, Economische Faculteit RUG

14u30 - Panel 4 Samen aan de slag

Het vierde paneldebat betreft een synthese met aanbevelingen voor een interdisciplinaire onderzoeksagenda en aanbevelingen hoe onderzoek mede ontwikkeld en begeleid kan worden door de samenleving.

 • Dr. Hans Broekhuis, ondernemer, voormalig wetenschappelijk medewerker RUG 
 • Drs. Frans Jaspers, SER Noord
 • Dr. Bea Blokhuis, bewoonster en docent RUG/WLG
 • Mevrouw Marijke van Beek, burgemeester gemeente Eemsmond
 • Mevrouw Corine Jansen, voorzitter Groninger Bodem Beweging
 • Prof. dr. Aard Groen, Hoogleraar Ondernemerschap en Valorisatie RUG
 • Prof. Dr. Frans Stokman, Hoogleraar Faculteit Gedrags – en Maatschappijwetenschappen RUG 

Discussieleiders: prof.dr. Wout Buitelaar Hoogleraar UvA en dr. Ruud Vreeman, burgemeester Groningen 

15u20 - Afsluiting

Prof. drs. Jacques Wallage, co-voorzitter van de Dialoogtafel 

Gevolgd door hapjes en drankjes aangeboden door de gemeente Groningen 

 

18 mei - Twij stemm'n: Ode aan Ede

Jos Posthuma en Roelof Wittink zingen liederen van Ede Staal

zondag 18 mei
Cafe de Wolthoorn