'Een gezamenlijk perspectief voor de provincie Groningen' is het motto van de conferentie die wij als oud-studenten van de Rijksuniversiteit organiseren op 17 mei 2014. 

Wij hebben in de zeventiger jaren met de temagroep Noord Nederland impulsen gegeven aan een wetenschapspraktijk ten dienste van de regio. We vonden het gepast om tijdens het Lustrum van de universiteit deze bijdrage te leveren aan de provincie Groningen en heten u van harte welkom op 17 mei.

RoelofWRoelof Wittink

Samenwerking
Tal van organisaties uit de samenleving, de publieke en private sector reageerden samen met wetenschappers van de universiteit enthousiast op ons idee voor deze conferentie. De kern van het debat dat wij organiseren is kansen voor economische groei waar iedereen deel aan heeft. 

Jos PosthumaJos PosthumaAardgas als katalysator
De aardgaswinning en de aardbevingen in de provincie Groningen zijn een katalysator van deze ontwikkeling. Zij hebben in de eerste plaats debatten losgemaakt over veiligheid, voorzorgsmaatregelen en een waardige afhandeling van schade. Er komt nu meer onderzoek op gang om risico’s beter in te schatten zodat beleid kan worden aangescherpt ter bescherming van burgers en van goederen, die deels van grote cultuurhistorische waarde zijn. Er is ook nieuw elan gebracht om een transitie in de economie tot stand te brengen van krimp naar groei. De energiesector kan een voedingsbodem worden voor een krachtiger en duurzamer locale economie, waar alle belangrijke sectoren in de provincie deel aan kunnen hebben.  

Partners
Het Ubbo Emmius fonds is onze voornaamste steunpilaar bij de organisatie en het College van Bestuur stelt het Academiegebouw ter beschikking. De voorzitters van de Dialoogtafel geven een reactie ter afsluiting.

Inspiratie en nieuwe initiatieven
Op de universiteit bestaat grote interesse om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de regio. Een aantal praktische toepassingen van de wetenschap worden toegelicht. Er worden nieuwe initiatieven genomen om de onderlinge betrokkenheid tussen wetenschap en samenleving te versterken, te verbreden en te verdiepen. De conferentie is bedoeld om hiervan een beeld te schetsen en tot verdere inspiratie en samenwerking aan te zetten. 

Praktische toepassingen uit de wetenschap
De regio kan bij de Rijksuniversiteit en andere onderzoek en onderwijsinstellingen putten uit een rijke bron van strategische visies, hoogwaardige technologie en direct toepasbare kennis. Die bronnen worden het beste benut wanneer de samenleving directer betrokken wordt bij de programmering van de Universiteit.

Initiatiefnemers

Jos Posthuma en Roelof Wittink waren tijdens hun studie tussen 1970 en 1976 lid van de Temagroep Noord Nederland bij het Instituut voor Sociale en Bedrijfspsychologie van de RUG. Voor nadere informatie:

Jos Posthuma (1949) is consultant met ervaring met veranderingsprocessen in de profit en non profit sfeer, projectmanagement in toezichthoudende functies en informatiemanagement bij wetenschappelijke instellingen.

Roelof Wittink (1948) is consultant met ervaring als verkeerspsycholoog en directeur van non profit instellingen, en manager van programma’s voor internationale samenwerking op stedelijk fietsbeleid.