Aardschokregio wil erkenning problematiek

Dagblad van het Noorden, John Geijp, 19 mei 2014 - Hoogleraar sociale psychologie Tom Postmes volgt de gemoedstoestand van de bevolking in het gebied. Sinds minister Kamp in januari besloot de gaswinning rond Loppersum te reduceren en er 1,2 miljard euro beschikbaar kwam voor schadeherstel, is de rust zeker niet teruggekeerd, vertelde hij zaterdag op de conferentie Een andere voedingsbodem voor Groningen. Die is bedoeld om te onderzoeken hoe de Rijksuniversteit Groningen (RUG) de regio van dienst kan zijn bij de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Prominent thema: de aardbevingsschade in Noord-Groningen en de vraag hoe het getroffen gebied er weer bovenop kan worden geholpen.
 
De organiserende alumni Roelof Wittink en Jos Posthuma hebben een stoet wetenschappers, ondernemers, bestuurders en belangenbehartigers van de gedupeerde bevolking laten opdraven om zich in de aula van het Academiegebouw over het vraagstuk te buigen. Een reeks ideeën en initiatieven om het gebied een duwtje in de goede richting te duwen, passeert de revue. Daarnaast is het dominante gespreksonderwerp het wantrouwen bij de bevolking.
 
Postmes: ,,Je zou misschien een terugloop van de negatieve emoties verwachten, maar daar is geen sprake van. De onrust, de stress, de angst en boosheid zijn juist licht toegenomen. Er is een groot wantrouwen tegen de NAM en het Rijk. De mensen zijn diep teleurgesteld over het gebrek aan erkenning van hun probleem. Er zijn ook hoopgevende signalen: het vertrouwen in lokale politiek en provincie ligt hoger."
  
Voorzitter Jacques Wallage van de Dialoogtafel constateert ook dat het wantrouwen zo diep zit dat naar zijn opvatting de NAM niet de verantwoordelijkheid kan krijgen voor het herstel van schade en veiligheid in het gebied. Hij toont begrip voor die gevoelens.
  
allage: ,,De inwoners zijn het slachtoffervan 30, 40 jaarverwaarlozing van een serieus veiligheidsvraagstuk door de rijksoverheid. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid onderzoekt hoe dat heeft kunnen gebeuren. Als die te zijner tijd rapporteert, hoop ik dat er een minister zit die zo verstandig is dat te erkennen. Misschien dat dat de mensen een beetje genoegdoening geeft."
 
Postmes peilt voor zijn onderzoek frequent de emoties bij de inwoners. Hij onderschrijft het idee van Wallage dat de NAM te weinig vertrouwen geniet om het voortouw te krijgen bij het herstel. De hoogleraar: ,,Tijdens de conferentie zei een van de bewonershetzo:‘Met de NAM en het Rijk op de bok wordt het nooit wat.’
 
Ik herken dat uit ons onderzoek. In Noord-Groningen is een fors aantal mensen woedend en bang. De kern van die woede is dat heel veel van de ondervraagden zich bedrogen voelendoorderijksoverheidendeNAM. Bij de angst gaat het niet alleen om de eigen veiligheid. Het gaat vooral ook om de kwaliteit van leven in hun gemeenschap. Mensen zijn bang dat hun dorp wegkwijnt."
 
 
Zorg in Kamer over herstel
 
DEN HAAG D66 in de Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over het uitblijven van herstel van de meest beschadigde huizen in Groningen. Kamerlid Stientje van Veldhoven vraagt zich af waarom de NAM en de Dialoogtafel er niet meer werk van maken. ,,Nog voor de zomer zouden de grootste knelpunten worden aangepakt, maar dat lijkt niet gehaald te worden”, aldus Van Veldhoven gisteren. Ze noemt het ‘een zeer slecht signaal’ richting de Groningers. Ze wil er snel over praten in het parlement, maar dat voorstel strandde op een ‘nee’ van coalitiepartijen PvdA en VVD. ,,We hebben er vragen over gesteld, die antwoorden wachten we eerst af”, aldus PvdA-Kamerlid Tjeerd van Dekken uit Groningen.
 
PVV, CDA, ChristenUnie, SP en Partij voor de Dieren delen de vrees van D66. Er komt een debat, maar zonder steun van de coalitiepartijen wordt dat vermoedelijk pas na de zomer.
 
DvhN20140519