Onderzoek gericht op verrijking handelingsrepertoire in de praktijk

Reactie van Prof. dr. Jos van der Werf, destijds lid projectgroep economen RUG, jaren lang werkzaam bij de RUG en thans lector bij Saxion Hogeschool Twente en Deventer. Jos kan zelf niet aanwezig zijn, maar steunt het initiatief en wenst ons een goede conferentie toe met zijn visie dat er aan de zijde van de RUG wel wat nodig is om de samenwerking RUG en regio te versterken.

“In het huidige wetenschapsbedrijf wordt goed onderzoek gezien als onderzoek dat gericht is op het vullen van gaten in theorie en modellen. Het is hypothese testend, neo-positivistisch, gebaseerd op n=veel en de data zijn op zijn minst door SPSS of R heen gejast. Natuurlijk speelt de praktijk of beter gezegd de empirie in die benadering een belangrijke rol maar dan vooral om data te kunnen genereren.

In die context is het aardig dat je je met maatschappelijk relevante thema’s bezig houdt maar niet beslissend. Onderzoek blijft gericht op het vullen van leemtes in theorie en modellen ook als het over maatschappelijk relevante thema’s gaat. Ik merkte in mijn jaren aan de RUG in toenemende mate dat medewerkers hierop afgerekend worden. Ze zijn gedwongen om tripple A publicaties te produceren en hun Hirsch index op niveau te houden op straffe van verlies van onderzoekstijd en carrière mogelijkheden.

Het komt er op neer dat het steeds lastiger is geworden om onderzoek te organiseren op basis van wat Andrew van de Ven “Engaged Scholarship” noemt. Dit is het soort onderzoek waarbij de praktijk niet als object van studie wordt gezien maar als een eigenstandig kennisdomein. Onderzoek is in die benadering primair niet gericht op het vullen van leemtes in theorie en modellen maar op verrijking van het handelingsrepertoire in die praktijk zelf.

International zijn er al een behoorlijk aantal universiteiten (in de VS doen ook een aantal gerenommeerde universiteiten mee) die ES erkend hebben en dat tot uitdrukking brengen in het loopbaanbeleid voor hun medewerkers. Feitelijk betekent het dat het voor medewerkers mogelijk wordt om handelingsgericht onderzoek te doen bijvoorbeeld op het gebied van burgerinitiatieven, preventieve zorg, coöperatieve initiatieven etc, zonder dat het ten koste gaat van hun academische loopbaan. Als de RUG echt de deuren open wil zetten, daar ben ik trouwens somber over, dan zal zij dit type barrières op moeten ruimen.