Uitnodiging Alumni

Geachte alumnus,

Op zaterdag 17 mei a.s. vindt in het Academiegebouw aan de Broerstraat in Groningen de conferentie 'Een andere voedingsbodem voor Groningen' plaats. De conferentie wordt georganiseerd door een aantal alumni van de Rijksuniversiteit Groningen en zal gaan over actuele regionale vraagstukken zoals de bodemverzakkingen, de economische situatie en natuur –en milieuvraagstukken.

De organisatoren hebben de universiteit en het Ubbo Emmius Fonds benaderd met de vraag of wij de conferentie onder de aandacht van onze alumni willen brengen. Omdat wij het initiatief een warm hart toedragen doen wij dit graag.

Klik op de linkjes voor de uitgebreide uitnodiging van de organisatoren en voor het dagprogramma van het symposium.Meer informatie over het initiatief, de organisatie, de aardgas- en transitieproblematiek én over de conferentie is ook te vinden op de websitewww.groningenperspectief.nl. Daar treft u ook een aanmeldingsformulier aan.

Met vriendelijke groet,
Bert Verveld, Algemeen directeur Bureau van de Rijksuniversiteit Groningen

 
 
Copyright © 2014 Ubbo Emmius Fonds / Rijksuniversiteit Groningen, All rights reserved.