Ulrum zorgt voor nieuw bloed

Het blad The Optimist, publiceerde in haar maart/april nummer een artikel "Lessen uit Ulrum". Daar heeft een actieve bewonersvereniging de koppen bij elkaar gestoken en plannen bedacht om de leefloop in het dorp tegen te gaan;

gewoon door met groepjes dorpelingen om de keukentafel te zitten en vrijuit te brainstormen, niet gehinderd door regels en voorschriften. Inmiddels zijn er een leegstaande panden aangekocht die als woon-werkruimte zijn ingericht - interessant voor jonge ondernemers, zzp'ers kunstenaar en journalisten. Zo komt er nieuw bloed. Advies aan de overheid van hoogleraar Samenlevingsopbouw Justus Uitermark: "Faciliteer nieuwe initiatieven, maak dingen mogelijk, biedt ruimte aan creatieve oplossingen (en smoor geen plannen in ambtenarij)"