Brainstorming gaswinning Universiteit

Op 7 maart organiseerden de Rector Magnificus Professor Elmer Sterken en de voorzitter van het College van Bestuur Professor Sibrand Poppema een symposium in de Rijksuniversiteit met als titel: "Brainstorming Gaswinning Groningen". Zij nodigden tal van hoogleraren uit om hun expertise en recent onderzoek te presenteren die van betekenis kan zijn voor de ontwikkeling van de provincie.

De Commissaris van de Koning Max van den Berg en gedupteerde Bote Wilpstra waren uitgenodigd om vragen te stellen. Als initiatiefnemers van de conferentie Een Andere Voedingsbodem voor Groningen waren wij ook uitgenodigd. 

Dia01Dia02Dia03Dia04Dia05Dia06Dia07Dia08Dia09Dia10Dia11Dia12Dia13Dia14Dia15Dia16Dia17Dia18Dia19Dia20Dia21Dia22Dia23Dia24Dia25Dia26Dia27Dia28