Vertrouwen en herstel

Intentieverklaring “Vertrouwen op herstel en herstel van vertrouwen”, getekend door de Minister van Economische Zaken, de Commissaris van de Koning en de burgemeesters van 9 Groningse gemeentes. Het biedt een programma met 4 sporen:

  1. Vergroting van de veiligheid en preventies versterken van huizen en gebouwen
  2. Verbetering van de schadeafhandeling en waardevermeerdering
  3. Verbetering van de leefbaarheid
  4. Verbetering van het economisch perspectief

Kamerstuk 17 januari 2014