Instellen Dialoogtafel

Eindadvies over instellen Dialoogtafel

Aan Tafel, een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noord Oost Groningen een dialoogtafel op te zetten”. Eindadvies van de kwartiermakers Pieter van Geel en Jacques Wallage.

De opdracht is verstrekt door het provinciebestuur. Dat stelt: “De dialoogtafel is bedoeld voor gesprekken tussen bewoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheden en moet het geschonden vertrouwen in Noordoost Groningen herstellen en het gebied nieuw perspectief bieden”.