Eindadvies Commissie Duurzame Toekomst Noord-Oost Groningen (cie Meijer)

Vertrouwen in een duurzame toekomst”, een stevig perspectief voor Noord-Oost Groningen.  

De commissie Meijer was ingesteld door het provinciebestuur. Ze bracht haar advies uit op 1 november 2013. Ze zet drie lijnen neer:

  1. Veiligheid en toekomstzekerheid voor individuele inwoners en ondernemers
  2. Kwaliteit van de woon- en leefomgeving
  3. Een duurzaam economisch perspectief voor de regio

De commissie hecht ook aan meer zeggenschap. De mensen in het gebied ervaren de gevolgen van de aardbevingen dagelijks aan den lijve. Ze willen concrete en praktische oplossingen zien en vooral oplossingen voor de langere termijn. Ze willen mee kunnen denken over de aard en uitvoering van deze oplossingen.