Burgemeester Ruud Vreeman:minder gas boren

Stellingname tijdens debat krijgt veel aandacht in de pers 

De bijeenkomst over aardbevingen en toekomstperspectieven van stad en regio tijdens Let’s Gro trok 200 bezoekers naar het Infoversum. Zij volgden een boeiende presentatie van geoloog professor Rien Herber, voormalig adj.dir van de NAM over de stand van kennis over de kans op aardbevingen in Groningen, een inleiding van conservator Egge Knol over de geschiedenis van de relatie stad en Ommelaand en een debat met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, ondernemers en onderzoekers. Het debat werd afgesloten door burgemeester Ruud Vreeman. Volgens burgemeester Vreeman is er maar één oplossing; minder gas boren: “Wij kunnen het ons niet permitteren dingen te doen die de veiligheid in gevaar brengen”. Vreeman vergelijkt de opgave met de watersnoodramp in Zeeland.

Lees meer

Groningen wil eerste energieneutrale provincie zijn

Groningse organisaties willen dat hun provincie de eerste wordt die haar energieverbruik haalt uit duurzame bronnen. Bewoners en bedrijven dragen zelf bij aan energieopwekking.

De Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool zetten met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in op onderzoek en ontwikkeling van het transitieproces.

Die transitie maakt gebruik van technieken om elektriciteit om te zetten in gas dat in de Groningse gasinfrastructuur wordt opgeslagen.

Lees meer

  • kopdvhn

  • Maatwerk in samenwerking

    "De provincie Groningen heeft veel potentie en creativiteit voor ontwikkeling van stad en ommelaand. Samenwerking kan echter anders worden georganiseerd. Waar formele samenwerkingsverbanden belemmerend werken, zijn andere vormen nodig die concrete doelen en resultaten voorop stellen. Maatwerk, flexibiliteit en co-creatie zijn hierbij kritische factoren." 

  • Maatschappelijke sturing wetenschap

    "Onderzoek dient veel meer in samenwerking met de samenleving te worden opgezet en uitgevoerd. De wetenschap heeft een functie te vervullen voor burgers, maatschappelijke organisaties en kleine ondernemers. De rol van opdrachtgever en het kunnen beschikken over fondsen zijn hiervoor belangrijke voorwaarden."