Contactpersoon

Sander Wubbolts

Overige gegevens

Overige gegevens:

Sander Wubbolts is werkzaam voor Bouwend Nederland regio Noord als adviseur Bouw & Infra.

Bouwend Nederland behartigt als ondernemersorganisatie de belangen van kleine, middelgrote en grote bouw- en infrabedrijven. 

Bouwend Nederland regio Noord houdt zich bezig met de regionale belangenbehartiging in Drenthe, Friesland en Groningen. Vanuit regio Noord zijn wij in gesprek met provincies en gemeenten over gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Daarnaast onderhouden wij contacten met de onderwijsinstellingen.

Vanuit mijn functie ben ik betrokken bij  ontwikkelingen rondom de bevingen. Deze bevingen hebben gevolgen voor het gevoel van veiligheid en toekomstzekerheid van bewoners in het gebied en het economisch perspectief van de regio.

Deze ontwikkelingen zijn voor de bouwsector belangrijk. De sector haalt er veel werk uit en wordt uitgedaagd tot het bieden van innovatieve oplossingen.

Daarnaast is het de kans om ketensamenwerking in de bouw versneld te introduceren en kennis op het gebied van ‘bevingsbestendig’ bouwen te ontwikkelen en borgen.

In voorgaande banen ben ik werkzaam geweest in het vastgoed bij zowel commerciële partijen (makelaardij en projectontwikkelaars) als de overheid (gemeente Groningen, Dienst ROEZ).