Verslag programma aardbevingen Let's Gro

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 november  vond in Groningen het inspiratiefestival Let’s Gro plaats. De gemeente Groningen nodigde Jos Posthuma en Roelof Wittink, uit om een programma over aardbevingen samen te stellen dat uit twee delen bestond. Het eerste deel had betrekking op het ontstaansproces van aardbevingen en de risico’s op schade. Het tweede op samenwerking tussen stad en regio om de problemen het hoofd te bieden en toekomstperspectieven handen en voeten te geven. Het eerste deel werd ingeleid door prof. Rien Herber van de Rijksuniversiteit Groningen. De aftrap voor een debat over het tweede thema kwam van conservator Egge Knol verbonden aan het Groninger Museum. Daarna kwam een panel van vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, ondernemers en onderzoekers aan bod in samenspraak met de zaal. De bijeenkomst vond plaats in het Infoversum, waardoor ook een 3D film over de ontstaansgeschiedenis van de aarde kon worden vertoond. Muzikale omlijsting droeg bij aan de variatie van het programma. 

Lees meer

Optreden Pé Daalemmer en Rooie Rinus met het koor

Tijdens het Let's Gro programma over aardbevingen en toekomstperspectieven trad het vermaarde cabaretduo Pé Daalemmer en Rooie Rinus op met een nieuwe versie van de Lopster Toren. Zo nodigden het Eerste Grunneger Baaiermer Mannenkoor uit om hen te begeleiden.  Dit optreden is vastgelegd en te zien via de facebook pagina van het koor: https://www.facebook.com/video.php?v=869356636431234&set=vb.100000707185157&type=2&theater

Aardbevingen zijn nationaal probleem

Het Dagblad van het Noorden schrijft op haar website op 22 november over het debat tijdens Let's Gro:

GRONINGEN - De gevolgen van de gaswinning zijn zo groot dat Groningen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar inwoners niet langer kan dragen. De aardbevingen in Noord-Nederland vormen een nationaal probleem. Dat zei PvdA-burgemeester Ruud Vreeman van Groningen zaterdag.

,,Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor de veiligheid maar de discussie gaat vaak over schadeherstel'', zei Vreeman. ,,Maar wat gebeurt er als iemand een schoorsteen op zijn hoofd krijgt? Welk effect krijg je dan? Stad en Ommeland lopen een groot risico. Het steeds balanceren van veiligheid en economische belangen kun je op een gegeven moment niet meer accepteren. We moeten heel goed nadenken over de maatvoering van de gaswinning. Hoe kunnen we de risico's reduceren?''

Vreeman trok een parallel met de Watersnoodramp van 1953. ,,Ik wil niet heel erg problematiseren, maar de schaal is vergelijkbaar. Na de Watersnoodramp zijn miljarden geïnvesteerd, ook in allerlei preventieve maatregelen. Dat is hier nu ook nodig. We hebben hier ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, scholen waar kinderen lopen. Dit is groter dan de regio. Wij kunnen de verantwoordelijkheid hiervoor helemaal niet dragen.''

De Groninger burgervader deed deze uitspraken zaterdagochtend op een bijeenkomst in het Infoversum over aardbevingen op inspiratiefestival Let's Gro. Vreeman noemde de aardbevingen het ‘moeilijkste vraagstuk' dat hij als burgemeester had meegemaakt. Zijn betoog oogstte een flink applaus.

http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/vreeman-bevingen-nationaal-probleem-11930043.html

Aardschokregio wil erkenning problematiek

Dagblad van het Noorden, John Geijp, 19 mei 2014 - Hoogleraar sociale psychologie Tom Postmes volgt de gemoedstoestand van de bevolking in het gebied. Sinds minister Kamp in januari besloot de gaswinning rond Loppersum te reduceren en er 1,2 miljard euro beschikbaar kwam voor schadeherstel, is de rust zeker niet teruggekeerd, vertelde hij zaterdag op de conferentie Een andere voedingsbodem voor Groningen. Die is bedoeld om te onderzoeken hoe de Rijksuniversteit Groningen (RUG) de regio van dienst kan zijn bij de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Prominent thema: de aardbevingsschade in Noord-Groningen en de vraag hoe het getroffen gebied er weer bovenop kan worden geholpen.

Lees meer

Groningen wil eerste energieneutrale provincie zijn

Groningse organisaties willen dat hun provincie de eerste wordt die haar energieverbruik haalt uit duurzame bronnen. Bewoners en bedrijven dragen zelf bij aan energieopwekking.

De Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool zetten met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in op onderzoek en ontwikkeling van het transitieproces.

Die transitie maakt gebruik van technieken om elektriciteit om te zetten in gas dat in de Groningse gasinfrastructuur wordt opgeslagen.

Lees meer

Onderzoek gericht op verrijking handelingsrepertoire in de praktijk

Reactie van Prof. dr. Jos van der Werf, destijds lid projectgroep economen RUG, jaren lang werkzaam bij de RUG en thans lector bij Saxion Hogeschool Twente en Deventer. Jos kan zelf niet aanwezig zijn, maar steunt het initiatief en wenst ons een goede conferentie toe met zijn visie dat er aan de zijde van de RUG wel wat nodig is om de samenwerking RUG en regio te versterken.

Lees meer

7000 manjaren werk

Herstelwerkzaamheden van en compensatie voor schade door aardbevingen in Groningen kan 7000 manjaren werk opleveren.

Tijdens een bijeenkomst van het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen  is gesproken hoe dit lokale werkgelegenheid kan bevorderen. De opgedane capaciteiten en kennis zou bovendien benut moeten worden voor acquisitie elders.

De idee werd geopperd om een facilitair bedrijf op te richten, in de vorm van een NV, om de herstelwerkzaamheden te regelen en zekerheid voor ondernemers te scheppen om in dit werk te investeren. 

Zie het Dagblad van het Noorden van 30 april

Kansen platteland

Op 9 april vond in Amsterdam een studiedag plaats over "De Kansen van het Platteland". Ze was georganiseerd door de Kring Andragologie, Universiteit van Amsterdam. Johan van Omme van de Vereniging Groninger Dorpen nam aan de studiedag deel. De studiedag besteedde aandacht aan o.a. ontwikkeling samenwerking, terugtreden van de overheid, inzet sociaal kapitaal, veranderen vanuit realiteit, ontwikkelen van een dorpsvisie etc.

 

De website met de resultaten zijn  te vinden op  
http://alumni.uva.nl/alumniservices/auv/andragologie/verslag-studiedag-kansen-van-het-platteland.html

Uitnodiging Alumni

Geachte alumnus,

Op zaterdag 17 mei a.s. vindt in het Academiegebouw aan de Broerstraat in Groningen de conferentie 'Een andere voedingsbodem voor Groningen' plaats. De conferentie wordt georganiseerd door een aantal alumni van de Rijksuniversiteit Groningen en zal gaan over actuele regionale vraagstukken zoals de bodemverzakkingen, de economische situatie en natuur –en milieuvraagstukken.

Lees meer

Ulrum zorgt voor nieuw bloed

Het blad The Optimist, publiceerde in haar maart/april nummer een artikel "Lessen uit Ulrum". Daar heeft een actieve bewonersvereniging de koppen bij elkaar gestoken en plannen bedacht om de leefloop in het dorp tegen te gaan;

Lees meer

Verslag 2e vergadering Dialoogtafel

De waardedalingsregeling van de NAM moet voor het einde van het jaar op een aantal punten worden aangepast. De Tafel waardeert de regeling als een eerste stap en is positief over de bereidheid van de NAM het overleg hierover te voeren. Dat is de uitkomst van de bespreking van die regeling aan de Dialoogtafel Groningen, zie www.dialoogtafelgroningen.nl

Lees meer

Aardbevingsrisico neemt eerst nog toe

Het nieuwe gaswinningplan van de NAM voorkomt niet dat de risico’s op aardbevingen nog enkele jaren toenemen. Het aantal bevingen stijgt en ook zullen de bevingen nog zwaarder worden.

Lees meer