Burgemeester Ruud Vreeman:minder gas boren

Stellingname tijdens debat krijgt veel aandacht in de pers 

De bijeenkomst over aardbevingen en toekomstperspectieven van stad en regio tijdens Let’s Gro trok 200 bezoekers naar het Infoversum. Zij volgden een boeiende presentatie van geoloog professor Rien Herber, voormalig adj.dir van de NAM over de stand van kennis over de kans op aardbevingen in Groningen, een inleiding van conservator Egge Knol over de geschiedenis van de relatie stad en Ommelaand en een debat met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, ondernemers en onderzoekers. Het debat werd afgesloten door burgemeester Ruud Vreeman. Volgens burgemeester Vreeman is er maar één oplossing; minder gas boren: “Wij kunnen het ons niet permitteren dingen te doen die de veiligheid in gevaar brengen”. Vreeman vergelijkt de opgave met de watersnoodramp in Zeeland.

 

De NOS besteedde hier in haar journaal om 18, 20 en 22 uur aandacht aan. Ze interviewde Vreeman over deze uitspraken met de toelichting dat de stad het Foprum met de huidige kennis van risico’s niet meer zou bouwen. Het is ook de vraag waar huizen aan moeten voldoen om ze aardbevingbestendig te maken. Het gaat smakken met geld kosten http://www.npo.nl/nos-journaal/22-11-2014/POW_00723009

 RTV Noord televisie gaf een impressie van de bijeenkomst over aardbevingen tijdens Let’s Gro, met Burgemeester Ruud Vreeman en geoloog Peter van der Gaag en interviews met  kamerlid Liesbeth van Tongeren en enkele bezoekers. Van Tongeren wil dat de volgende hoorzitting van de 2e Kamer over aardbevingen  op 15 december in Groningen wordt gehouden. Rooie Rinus en Pé Daalemmer komen met het Eerste Grunneger Baaiermer Mannenkoor zingend in beeld. http://www.rtvnoord.nl/artikel/artikel.asp?p=141664

  • kopdvhn

  • Maatwerk in samenwerking

    "De provincie Groningen heeft veel potentie en creativiteit voor ontwikkeling van stad en ommelaand. Samenwerking kan echter anders worden georganiseerd. Waar formele samenwerkingsverbanden belemmerend werken, zijn andere vormen nodig die concrete doelen en resultaten voorop stellen. Maatwerk, flexibiliteit en co-creatie zijn hierbij kritische factoren." 

  • Maatschappelijke sturing wetenschap

    "Onderzoek dient veel meer in samenwerking met de samenleving te worden opgezet en uitgevoerd. De wetenschap heeft een functie te vervullen voor burgers, maatschappelijke organisaties en kleine ondernemers. De rol van opdrachtgever en het kunnen beschikken over fondsen zijn hiervoor belangrijke voorwaarden."